ВСС

Дисциплинарка на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със заповед на и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен дисциплинарно наказание „забележка“, на Красимир Ячев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен.

Заповедта, ведно с решението на Колегията, ще се приложат към кадровото дело на прокурора.