Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на ВСС с решение по сигнал, свързан с изпита за младши следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да препрати постъпил във Висшия съдебен съвет сигнал, отнасящ се до проведения на 24 април 2021 г. писмен изпит по конкурса за младши следователи, на членовете на конкурсните комисии в него, които след запознаване със същия, в срок до 10 май 2021 г., да изразят становище до Колегията.

Конкурсът е обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В сигнала се излага твърдение, че изтегленият казус е станал предварително известен в публичното пространство. След извършена проверка е установено, че соченото обстоятелство е факт. В сигнала са посочени линкове, които препращат към контролния казус от изпита за младши прокурори, проведен през 2020 г., както и казус по наказателно право, послужил за държавен изпит, проведен през 2013 г., които са идентични с изтегления казус през 2021 г.