темида

Камарата на следователите се опитва да брани спецправосъдието и главния прокурор

Камарата на следователите се обяви против предложените от "Демократична България" промени, които касаят закриване на спецсъда и спецпрокуратурата, КПКОНПИ и промяна на модела, по който се избира главен прокурор. В официално писмо до президента и председателя на НС, от камарата обясняват, че предложените промени връщат стари модели на работа.

Първата група проблеми, които следователите открояват – измененията нарушават принципа за разделение на властите и в частност – независимостта на съдебната власт. Вносителите на законопроектите от политическата формация "Демократична България" са допуснали съзнателно в предложените разпоредби да бъде включена и такава, която е присъствала в отменената вече социалистическа Конституция на Народна Република България от 1971г., пишат следователите и уточняват, че става въпрос за реда за избор на главен прокурор, като внесеният законопроект предвижда обвинител Номер 1 да се назначава и освобождава от президента по предложение на Народното събрание.

По аналогичен начин се е извършвал изборът на главен прокурор съгласно Конституцията от 1971г., което поставя под сериозен въпрос дали в действителност той би бил независим, при положение, че се излъчва от Народното събрание, който по своя характер е и политически орган. Подобно разбиране противоречи и на решение от 2003г. на Конституционния съд. От тази коалиция многократно са били правени опити за оказване на политическо въздействие върху независимостта на съдебната власт, включително и чрез искания за лустрация на магистрати, пише в позицията на Камарата.

А предложенията за изменения и в Закона за съдебната власт, даващи правната възможност на съдиите, прокурорите и следователите да членуват в политически партии или коалиции, в организации с политически цели и да извършват политическа дейност, според следователите също е в разрез с основни принципи на функционирането на съдебната власт.

Колкото до закриването на спецмагистратурите, от Камарата пишат, че законопроектите кореспондират с интересите с лица, които са подсъдими или разследвани от тези органи.
Относно предложението за закриване на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, според следователите, текстовете целят прекъсване на комуникацията между Прокуратурата и Комисията, което също би било в интерес привлечени към наказателна отговорност лица, разполагащи с огромен финансов и икономически ресурс.

От Камарата обясняват, че ще уведомят със становището си Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, Групата държави, борещи се срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, както и посланиците на държавите – членки на Европейския съюз, на Съединените американски щати и на Великобритания.