окръжна прокуратура

С 41% повече искания за постоянен арест се отчете ОП- Враца

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Враца – прокурор Владимир Сираков, представи днес своя обобщен доклад за изминалата 2020 г.. В него са включени резултати от работата на окръжната и на районната прокуратури в града и териториалните отделения в градовете Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово.

Участие в заседанието взе прокурор Николай Любенов – завеждащ отдел „Съдебен“ във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – София – прокурор Радослав Димов, административният ръководител на Районна прокуратура – Враца – прокурор Камен Каменов, завеждащият следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца – следовател Калин Ангелов, прокурори от окръжната и районната прокуратури, както и следователи от окръжния следствен отдел.

Заседанието се проведе в онлайн режим, с оглед спазване на наложените в страната противоепидемични мерки.

През 2020 г. е отчетен много добър показател относно срочността на прокурорските произнасяния – 97,8 % от преписките са били решени в рамките на същата година. Общият брой на наблюдаваните преписки е бил 5966. По всички тях прокурорите в района на Окръжна прокуратура – Враца са се произнесли в законовия едномесечен срок. Прокурор Сираков посочи повишение в броя на образуваните и водени досъдебни производства за престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества. За изминалата година те са били 243 броя.

В рамките на предходната година прокурорите от област Враца са осъществявали ръководство и надзор по общо 3836 досъдебни производства, образувани по общия ред, в т.ч. и бързи производства. В съдилищата в района на Окръжна прокуратура – Враца са били образувани общо 948 дела по внесени прокурорски актове, като 1031 лица са били предадени на съд. Отбелязва се положителна тенденция за запазване на относителния дял на внесените в съда обвинителни актове – 300 броя за 2020 г. Много добри показатели за изминалата година са ниският процент върнати дела – 1,26% от внесените в съда прокурорски актове, както и ниският относителен дял на оправданите лица – 1,18%

В прокуратурите от област Враца през 2020 г. са постъпили за изпълнение 552 броя присъди и наложени наказания по сключени споразумения. На 185 лица, признати за виновни за извършени от тях престъпления, е било наложено наказание „лишаване от свобода“. С наказание „пробация“ са санкционирани 172 лица, 26 лица – с наказание „обществено порицание“, а 158 лица – с лишаване от права.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Враца Владимир Сираков открои и приоритетите в работата през 2021 година – противодействие на битовата престъпност, повишаване на ефективността при разследвания на престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, и такива против данъчната система.