апелативен прокурор търново

Висока разкриваемост на престъпленията отчете АП-Велико Търново

Броят на регистрираните престъпления намалява, а разкриваемостта се увеличава, отчете административният ръководител на Апелативна прокуратура-Велико Търново Таня Недкова. Тя представи основните акценти в работата на прокуратурите в апелативния район в съвместно изявление с окръжния прокурор Христо Христов и старши комисар Димитър Машов, директор на ОД на МВР-Велико Търново.

Спад с над 30% се наблюдава при грабежите, а кражбите са с почти 10% по-малко. В областта няма неразкрити регистрирани убийства. "След проведени множество успешни реализации, съвместно и със служители от други дирекции в страната, включително и с колеги от Румъния, са неутрализирани няколко групи за телефонни измами, които бяха основният бич на територията на област Велико Търново от години", съобщи старши комисар Димитър Машов. В резултат през изминалата 2020 г. на територията на областта няма регистрирана нито една телефонна измама, добави той. 

През 2020 г. в апелативния район са регистрирани 10 485 престъпления (при 10773 за 2019 г. и 12 110 – за 2018 г.). Относителният дял на разкритите престъпления спрямо регистрираните по области е най-висок в Окръжна прокуратура-Габрово – 85,04 %, и Окръжна прокуратура-Велико Търново – 60,44%, следвани от Окръжна прокуратура-Русе – 56,86 %, Окръжна прокуратура – Плевен – 52,31% и Окръжна прокуратура -Ловеч – 51,60%. Апелативният прокурор Таня Недкова подчерта, че за 2020 г. разкриваемостта за апелативен район Велико Търново е 61,25% и това показва трайно увеличение на процента на разкритите престъпления, в сравнение с предходните години (2019 г.- 55,00% и 2018 г. – 52,96%).

„Приоритет в работата на прокуратурата е противодействието на битовата престъпност в малките населени места. В тази област взаимодействието между прокуратурите и областните дирекции на МВР е най-тясно. Проведени са общо 358 съвместни специализирани полицейски операции в 753 населени места. Образувани са 502 досъдебни производства. Привлечени в качеството на обвиняеми са 458 лица, а предадените на съд лица са 103“, каза Таня Недкова.

Апелативният прокурор допълни, че основно направление в дейността на прокуратурата е и разкриването и разследването на престъпленията с предмет наркотични вещества. В  апелативен район Велико Търново са извършени 4836 проверки в 343 населени места. Образувани са 758 досъдебни производства. В качеството на обвиняеми са привлечени 489 лица, на съд са предадени 307. Сред значимите разкрити престъпления бяха посочени намерената модерна оранжерия за отглеждане на марихуана в гр. Горна Оряховица, нарколаборатория  в с. Летница, Ловешко, и засети ниви с коноп в Плевенско.

„554 са досъдебните производства за престъпления, свързани с нарушаване на карантинните мерки, като всички са взети на специален надзор от Апелативна прокуратура-Велико Търново, съгласно заповед на главния прокурор“, каза Таня Недкова. Най-много са те в Плевен – 228, и във Велико Търново – 178, следвани от Русе – 81, Габрово – 42 и Ловеч – 25. На съд са предадени 185 лица и са осъдени 103.

Апелативният прокурор Недкова каза още, че с оглед пандемията през 2020 г., особено съществено, като постигане на резултатност, са проверките по надзора за законност. По разпореждане на прокуратурата са възложени проверки за предприети мерки за ограничаване на заразяването в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и предприетите действия за осигуряване на необходимите болнични легла, проверки с цел установяване и привеждане в известност на всички самотно живеещи лица и на бездомните, за цените на лекарствените средства в аптеките и дрогериите и др. по време на извънредното положение.

Резултатите от съвместната дейност на Окръжна прокуратура-Велико Търново и Областната дирекция на МВР във Велико Търново за 2020 година, сочат тенденция за намаляване на престъпността на територията на съдебния окръг, потвърди и окръжният прокурор Христо Христов. „Въпреки противоепидемичните мерки на територията на областта са проведени 35 специализирани полицейски операции в 218 населени места, като всяка от тях е била координирана предварително с прокуратурата. Образувани са 108 досъдебни производства за различни престъпления и са привлечени в качеството на обвиняеми 169 лица“.

В резултат на цялостната дейност за противодействие разпространението на наркотични вещества на територията на съдебния район са образувани 231 досъдебни производства и са привлечени 112 обвиняеми. В съда са внесени 117 дела срещу 120 лица. Осъдени и санкционирани са 98 лица, оправдани няма.  „Всичко това беше постигнато в една трудна година, в която всички живеехме и работихме в условията на пандемия, но въпреки това успяхме да постигнем добри резултати“, каза окръжният прокурор Христо Христов. Той подчерта, че съвместната работа на прокуратура и МВР ще продължи, като акцентите ще са противодействие на разпространението и на наркотични вещества, битовата престъпност и корупционните престъпления.