Министерство на правосъдието

Мъдрят изход заради решението на съда на ЕС за европейската заповед

Заради решението на съда на Европейския съюз, в което се казва, че страната ни не е изпълнила изискванията за ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА), тъй като не е осигурила съдебен контрол преди предаването на издирваното лице, Министерството на правосъдието спешно свиква  работна група.

В съобщение на ведомството се казва, че представители на съдебната власт ще са Висшия адвокатски съвет и академичната общност.

Целта е да обсъди изменения в законодателството, така че да се отговори на поставения въпрос в решението на СЕС за регламентиране на съдебен контрол върху издаваната от прокуратурата на България европейска заповед за арест.

Преюдициалното запитване в СЕС е от британски съд по повод на европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата в Свищов.