Десислава Ахладова

Правосъдният министър цитира срещу БСП несъществуваща алинея в Изборния кодекс

Правосъдният министър Десислава Ахладова ни засипа със своите компетенции като юрист и заяви, че представителите на БСП говорели глупости и не било вярно, че Бойко Борисов нарушавал Изборния кодекс като продължавал да е премиер по време на кампания. Цитира закона. Позова се на някаква алинея, в някакъв си там член.

Бре, каква компетентност! Всяка калинка би завидяла за железните познания на Ахладова върху българското законодателство.

“Във връзка с твърденията, които чухме днес от страна на БСП, за нарушения на Изборния кодекс, искам само да разясня, че разпоредбата на чл. 161, ал. 5 от ИК много ясно казва, че министър-председателя, министрите, народните представители, президентът и вицепрезидентът през време на кампанията не излизат в служебен отпуск, било то платен или неплатен, тъй като не могат да делегират своите правомощия на други лица. Няма как Министерския съвет да спре да функционира в период на кампния. Именно затова Изборният кодекс е направил изключение”, посочи Ахладова.

Госпожо Ахладова, не Ви ли е срам? Като правосъден министър би трябвало да сте един от най-изявените юристи на страната. Би трябвало да познавате добре законодателството, или поне да сте се запознали по-отблизо с нещата, които цитирате в някакво официално изявление. Нали? 

Чл. 161 от Изборния кодекс няма никакви алинеи. Той освен това не се отнася за това, което правосъдната министърка, наследница на Данаил Кирилов, цитира. Член 161 се отнася до въпросите, които ИК не урежда и препраща към друг закон – този за политическите партии. 

Госпожо Ахладова, членът, който се опитахте да цитирате е 104. Алинеята сте я уцелили и тя в действителност отговаря на това, което се опитахте да кажете – кандидатите на държавна служба прекъсват изпълнението на задълженията си с отпуск, като това не се отнася за премиера, неговите заместници, министрите и президента.

И за да не става дума за голословия:

Отпуск

Чл. 104. (1) (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Кандидатите, които заемат държавна служба, с изключение на кандидатите за общински съветници, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.
(2) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните, през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Когато регистрацията е заличена, отпускът по ал. 1 се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като кандидати.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Разпоредбите на ал. 1, 3 и 4 се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 121.

Проблемът, госпожо Ахладова, е друг. 
Проблемът е системната некомпетентност на това управление, която с всеки изминал ден става все по-прозрачна. Недопустимо е човек на държавен пост, юрист, да излиза пред медии и да показва неподготвеност, да цитира несъществуващи текстове към несъществуващи алинеи в закона и да го прави без скрупули. 

Коментар на Джесика Вълчева, цитирана от Дунав мост.